Vår kursundervisning

Vi holder kurs for å dele vår kunnskap. Å vite hva du skal gjøre i en kritisk situasjon, redder liv!

Kontakt oss

Vi holder kurs for å gi deg kunnskap om livreddende førstehjelp, og andre helserelaterte utfordringer på din arbeidsplass.

Norsk grunnkurs førstehjelp

Tilpasset industrivernkurs

  • Fullverdig industrivernkurs kan bestilles hos oss da vi har samarbeidspartnere som bistår oss i gjennomføringen.

Kurs for deg som har ansvar for små barn

Dhlr / Ahlr

  • Går grundig inn i bruken av hjertestarter, og gir kursdeltakeren godkjenning i å bruke hjertestarteren.

Opptreden ved truende situasjoner; ran, rus, vold, psykisk ustabile personer

Kurset passer for institusjoner, bedrifter og butikker som kan være utsatt for truende situasjoner.

Psykisk førstehjelp

  • Hvordan bearbeide traumatiske hendelser?

Akuttmedisinsk emner for helsepersonell i kommunehelsetjenesten

Jobber du som helsearbeider i helse- og omsorgsetaten og ønsker mer kunnskap på tegn og symptomer på sykdommer, undersøkelsesmetodikk og pasienthåndtering. Da er dette kurset å anbefale. Kursinnholdet kan skreddersys etter ønske og behov for hvert enkelt kurs som holdes.