Vår kursundervisning

Vi holder kurs for å dele vår kunnskap. Å vite hva du skal gjøre i en kritisk situasjon, redder liv!

Kontakt oss

Vi holder kurs for å gi deg kunnskap om livreddende førstehjelp, og andre helserelaterte utfordringer på din arbeidsplass.

Norsk grunnkurs førstehjelp

 • Kjeden som redder liv

 • Varsling

 • Bevisstløs pasient - frie luftveier og sideleie

 • Livløs pasient - hlr

 • Fremmedlegeme

 • Opptreden på skadested

 • 1.hjelp i hverdagen (brudd, blødninger, brannskader, brystsmerter, hjerneslag)

 • Tema etter ønsker

Psykisk førstehjelp

 • Hvordan bearbeide traumatiske hendelser?

Tilpasset industrivernkurs

 • Fullverdig industrivernkurs kan bestilles hos oss da vi har samarbeidspartnere som bistår oss i gjennomføringen.

Dhlr / Ahlr

 • Går grundig inn i bruken av hjertestarter, og gir kursdeltakeren godkjenning i å bruke hjertestarteren.

 • Kurset består av mye praksis, og gjennomføres ihht. Gjeldende retningslinjer fra norsk førstehjelpsråd, NRR.

 • Godkjenningen gjelder for 2 år.

Opptreden ved truende situasjoner; ran, rus, vold, psykisk ustabile personer

Kurset passer for institusjoner, bedrifter og butikker som kan være utsatt for truende situasjoner.

Kurset tar for seg:

 • Varsling ved kritisk sykdom/skade, og behandling av bevisstløs pasient.

 • HLR

 • Førstehjelp, alvorlig sykdom og ved skudd- og stikkskader.

 • Teori om situasjoner som kan være truende, gjennomgang av bedriftens rutiner (ransknapp - 112) og HMS ved slike hendelser.

 • Psykisk førstehjelp.

 • Øvelse og evaluering av den.

Akuttmedisinsk emner for helsepersonell i kommunehelsetjenesten

Jobber du som helsearbeider i helse- og omsorgsetaten og ønsker mer kunnskap på tegn og symptomer på sykdommer, undersøkelsesmetodikk og pasienthåndtering. Da er dette kurset å anbefale. Kursinnholdet kan skreddersys etter ønske og behov for hvert enkelt kurs som holdes.